FAMA maçonnieke uitgeverij

Stichting FAMA Fraternitatis is een onafhankelijke stichting, opgericht op 27 augustus 1958 en bij het KvK geregistreerd onder nummer 41198582. Stichting FAMA Fraternitatis, ook wel maçonnieke uitgeverij FAMA, heeft zich tot doel gesteld het verspreiden van het maçonnieke gedachtegoed, onder zowel Vrijmetselaars als geïnteresseerden in de Vrijmetselarij. De doelstelling wordt ook wel als volgt geformuleerd: “Het verzorgen en doen uitgeven van boeken over allerlei onderwerpen betreffende de Vrijmetselarij in de ruimste zin, bestemd voor Vrijmetselaren en geïnteresseerde buitenstaanders”.

De stichting is een non-profit organisatie en is voor haar doelstellingen vooral afhankelijk van de jaarlijkse donaties van haar donateurs. Dankzij deze donaties wordt de stichting in staat gesteld om de uitgebrachte boeken tegen een degelijke prijs aan te bieden.

Tot 2014 heeft Stichting FAMA Fraternitatis de verkoop van boeken altijd uit handen gegeven aan haar distributeur. In 2014 is besloten tot het zelf doen verspreiden van de boeken, nu dan middels de webshop op welke u aanwezig bent. Voor meer informatie over Stichting FAMA Fraternitatis alsmede contactgegevens verwijzen wij naar www.uitgeverij-fama.nl. Hier kunt u binnenkort ook meer informatie vinden betreffende de Vrijmetselarij (Let op: onze nieuwe informatieve website is nog in aanbouw. Hierdoor is de informatie betreffende de Vrijmetselarij op genoemde website nog afwezig). Kijkt u voor algemene informatie over de Vrijmetselarij ook eens op www.vrijmetselarij.nl  (0)