Artikelnummer:
2-1
Beschikbaarheid:
Op voorraad

€15,50

Incl. btw

Gedeelde zorg : De rol van de Nederlandse Hervormde Kerk / Protestantse Kerk in Nederland bij de bestrijding van armoede in relatie tot de overheidstaak

Willem Sinninghe Damsté

Academisch proefschrift

Twee vragen komen in dit boek aan de orde. De eerste luidt: heeft de overheid een beleid gevoerd dat aansluit bij haar (grond)wettelijke taak tot bescherming van de economisch allerzwaksten in de samenleving? De tweede luidt: hoe is de afbakening van het diaconaal werk betreffende de bescherming van de economisch allerzwaksten in de samenleving ten opzichte van deze (grond)wettelijke overheidstaak? Daarbij ligt de focus op het diaconaal werk van de PKN als opvolger van de Nederlandse Hervormde Kerk.

 De vragen worden vanuit verschillende perspectieven beantwoord. Allereerst het historisch perspectief. Beschreven worden de ontwikkeling van het diaconale werk en de verhouding tussen kerk en staat

op dat gebied vanaf het ontstaan van de Republiek tot de invoering van de bijstandswetgeving op 1 januari 1965.

Vervolgens het juridisch perspectief. Aan de orde komen de regelgeving op verschillende niveaus (nationaal en internationaal) vanaf de invoering van de bijstandswetgeving tot heden en het politiek-beleidsmatig perspectief, waaronder wordt verstaan het gevoerde overheidsbeleid.

Tenslotte worden ter sprake gebracht het diaconaal en het Bijbels perspectief. De bijlage bevat tenslotte interviews met personen uit de landelijke en de plaatselijke politiek, vertegenwoordigers van landelijke

en lokale kerkelijke organisaties, een aantal preken en een beschrijving van de werkwijze van een aantal grote diaconieën.

In een tijd van een terugtredende overheid met een groot beroep op de civil society is dit onderwerp van groot belang. Onder meer bij de vormgeving van het gemeentelijke sociaal beleid kan deze studie van pas komen.

Uitgave: 2011

175 pagina’s

ISBN 978-90-72032-00-3

 

 

0 sterren op basis van 0 beoordelingen Je beoordeling toevoegen
(0)